WeSearch headhunter kandidaterne

Du ejer rekrutteringsprocessen

Som kunde er du den bedste til at vurdere, hvilke kandidater der passer ind i jeres virksomhed og kultur.

Vi har designet vores samarbejdsform ud fra: 

WeSearch – You select

Handover af kandidater sker løbende eller samlet alt efter jeres behov og stillingens kompleksitet.  

Det er WeSearch, der tiltrækker kandidaterne – og kunden som udvælger samt ansætter kandidaterne. 

Her kan du læse om de enkelte delprocesser, som WeSearch har ansvaret for: 

Foranalyse

Læs mere
 • Skabe fælles forståelse
 • Virksomhed, organisation, kultur
 • Jobprofil (ansvar, opgaver)
 • Kandidatprofil (fagligt, personligt)
 • Øvrige forhold (løn, arbejdssted, etc.)

Search

Læs mere
 • Afdækning af markedet for kandidater
 • Long List (bruttoliste ud fra foranalyse)
 • Opsøgende kontakt til kandidatemner

Screening

Læs mere
 • Indledende dialog om job og virksomhed
 • Dialog om kandidatens erfaring/kompetencer
 • Skabe motivation for job og virksomhed
 • Forventningsafstemning (løn, øvrige forhold)

Interview

Læs mere
 • Dialog om baggrund og erfaring
 • Opfølgende dialog om kompetencer
 • Kandidatens motivation for jobskifte
 • Evaluering af potentielt match
Vores erfaring viser at searchprocessen typisk tager 35-45 timer.
Overskydende timer overføres til det næste projekt.
Prisen for 0 timers search er 54.900 kr.
Beløbet er ekskl. moms og faktureres ved opstart.
Stillinger på operativt/specialist niveau.

Prisen for 50 timers search er 54.900 kr.

Beløbet er ekskl. moms og faktureres ved opstart.

Stillinger på operativt/specialist niveau.