Vi headhunter internationalt

Vi bidrager til vores kunders internationale vækst og udvikling gennem
search af kandidater i udlandet.

Vi har gennem flere år primært løst opgaver i og udenfor Europa

Eksempler på stillinger vi har løst i udlandet...

Vores erfaring viser at searchprocessen typisk tager 35-45 timer
Overskydende timer overføres til det næste projekt.
Prisen for 0 timers international search er 74.900 kr.
Beløbet er ekskl. moms og faktureres ved opstart.
Stillinger på operativt/specialist niveau.

Prisen for 50 timers search er 54.900 kr.

Beløbet er ekskl. moms og faktureres ved opstart.

Stillinger på operativt/specialist niveau.