Search på strategisk niveau

Vi gennemfører searchprocesser for stillinger på strategisk- og direktionsniveau

Gennem 15 år har vi løst searchopgaver for virksomheder og koncerner på strategisk niveau med udgangspunkt i et solidt netværk og stærke searchkompetencer 

Vi har designet vores samarbejdsform ud fra: 

WeSearch – You Select

I samarbejdet med dig som kunde, tager vi ansvaret for:

1. Foranalyse

2. Search

3. Screening

4. Afklaringsinterview

5. Handover

Som kunde har du det overordnede ansvar for processen, og gennemfører selv afsluttende interviews, profil/test, referencer samt udvælgelse af den bedst egnede kandidat. 

Executive Search er målrettet virksomheder, der selv har stærke HR og ledelsesmæssige kompetencer, og udelukkende ønsker assistance til at få tiltrukket det rette kandidatfelt.

Gennem hele processen vil du opleve stor transparens med kommunikation gennem en sikker onlineplatform.